anglais
XWiki 2.0
Non
 
#getBlogDocument($space $blogDoc)
XWiki Enterprise 14.5 - Documentation